Biologische wijnen

Biologische wijnen en Biologisch-dynamische wijnen. In de biologische en biodynamische wijnbouw wordt.....

Biologische wijn
Biologische wijn bestaat eigenlijk niet! Althans niet officieel. Wijnen met alternatieve aanduidingen, zoals ecologische, organische of biowijn bestaan al evenmin. Momenteel is er namelijk nog geen Europese regelgeving voor biologische wijn. De officiële naam van deze wijn is 'wijn, bereid uit biologisch geteelde druiven'. Gemakshalve zal hier toch het begrip 'biologische wijn' gebruikt worden.

Een aantal jaren geleden was biologische wijn nog een zeldzaamheid, nu worden steeds meer wijnboeren zich bewust van de mogelijkheden en voordelen van biologische wijnen. Heerlijke biologische wijnen en ook steeds meer verschillende soorten zijn tegenwoordig in bijna elke webshop vertegenwoordigd. Zoek ernaar en vraag uw wijndetaillist naar de lekkerste biologische wijnen.


Wist U dat FOR YOUR TASTE ONLY een 100% Biologisch kaasspeciaalzaak is.
En BY THE GRAPE 100% Biologische wijnen verkoopt.
Dat wij +/- 40 soorten biologische en Demeter geitenkazen verkopen.
Verder verkopen wij DEMETER geitenkaas van De Saanenhof in Heeze, naast de goudse kazen van De Saanenhof verkopen wij ook feta, bakcamembertjes, Picobello raspkaasjes, Picobello verse geitenrolletjes in kruidenolie, Picobello rol met witschimmelflora(250gr.) verse geitenkaas met bieslook, met tomaat/paprika, met Provençaalse kruiden en naturel.
For Your Taste Only is in de wijnwinkel van "By the Grape Winery" gevestigd als shop-in-shop . Een unieke combinatie.

Biologische kaas wordt met zorg en op authentieke wijze bereid en vaak op houten planken gerijpt. En dat proef je! Bij ons kunt u meer dan 150 verschillende soorten biologische kaas verkrijgen.
Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpakketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.
Bekijk ons assortiment en onze relatie en geschenkpakketten op: www.foryourtasteonly.nl
 

WAT IS BIOLOGISCHE WIJN ?
Biologische wijn is de drank die gewonnen wordt uit alcoholische gisting van biologisch geteelde druiven.
In tegenstelling tot "gewone" wijn, waar omstandig gebruik gemaakt wordt van chemische middelen, worden de druiven in de biologische cultuur geteeld zonder gebruik van enig chemisch samengesteld product. Kunstmeststoffen, zwaar giftige onkruidverdelgers (pesticiden en herbiciden) en alle chemische insecticiden en fungiciden zijn STRIKT VERBODEN in deze teelt.
De biologische teelt is 100% milieubewust en volledig veilig voor de gezondheid.
Dit kan spijtig genoeg niet gezegd worden van de "gewone" wijnteelt, die voor de gemakkelijkheids-oplossingen kiest met vooral grote productiviteit en optimaal winstbejag voor ogen.


HOE WORDT BIOLOGISCHE WIJN GEMAAKT?

Het uitgangspunt van deze wijnbouwers is een evenwichtig biologisch levende grond.
Er wordt uitsluitend bemest met organische meststoffen (compost, groenbemesting, dierlijke meststoffen, mineralen enz.) Op die manier worden gezonde wijnranken voortgebracht met druiven die een maximum aan mineralen en oligo-elementen bevatten en ziektebestendig zijn.
Onkruid wordt bestreden op manuele en mechanische manier dwz. eggen, wieden, ploegen.
Gezien de plant en de druif in se gezond is, moet geen beroep gedaan worden op chemische insecticiden en fungiciden om ziektes te bestrijden. Die komen slechts zeer sporadisch voor. Er wordt immers preventief gewerkt. In noodgevallen, zijn er weer voldoende natuurlijke middelen om deze te bestrijden, zoals bordelese pap( koper, kalk, water-oplossing= een eeuwenoud middel). Verder worden ook aftreksels van planten gebruikt, zoals van netels en zeewier en ook rotspoeder, basaltmeel en diverse mineralen en oligo-elementen .
Ook bij de vinificatie (de wijnmakerij), zijn alle chemische hulpmiddelen taboe, zoals kleur, smaak en aromaverbeteraars, ontzuur- of bijzuurmiddelen enz.


WIE GARANDEERT DAT BIOLOGISCHE WIJN OOK ECHT BIOLOGISCH IS?

De term "biologische teelt" is beschermd door de Europese Unie. Door enkele privé organismen werd een strikt lastenboek opgesteld. De navolging van dit lastenboek wordt onder supervisie van het Ministerie van Landbouw door onafhankelijke organismen minstens één maal per jaar gecontroleerd, waarna een certificaat van biologische landbouw wordt toegekend. Dit certificaat is slechts voor één jaar geldig en moet telkens na controles vernieuwd worden.
Elke inbreuk op het lastenboek wordt met onmiddellijke uitsluiting bestraft. In Frankrijk zijn er maar een goede 400-tal wijnbouwers die dit certificaat bezitten.

Naast deze gecontroleerde biologische telers, zijn er nog vele duizenden die deze teelt geheel of gedeeltelijk toepassen (vooral de zeer grote huizen), echter zonder controle. Het spreekt vanzelf dat 100% garantie alleen geboden wordt door de gecontroleerde telers.
Bron: biotiek.be


De vrije radicalen
Rode wijn is belangrijk tegen het slopende gevaar van de vrije radicalen, ook genoemd oxydanten. Verouderingsverschijnselen en vele ziekten zijn het gevolg van de aanwezigheid van vrije radicalen in ons lichaam o.a. reuma, staar, hart- en vaataandoeningen, tumoren, minder functioneren van de organen, vermindering van de huidelasticiteit Al deze ziekten ontstaan niet plots, maar tasten het lichaam geleidelijk aan. Vrije radicalen ontstaan overal om ons heen: in de lucht, in ons lichaam, in planten en dieren en in talloze stoffen. Het effect is verwoestend. Gelukkig heeft elk organisme dat zuurstof verbruikt, een bescherming- en controlesysteem ontwikkeld, dat te grote beschadiging van het lichaam moet voorkomen resp. vertragen. De bezoedeling van het milieu en het ouder worden verzwakt echter deze natuurlijke weerstand. Het toenemend aantal kankergevallen, het opnieuw opduiken van ziekten die geacht werden lang overwonnen te zijn spreken voor zich. Actief optreden tegen deze vrije radicalen is dus aan te bevelen. Hiervoor bestaan talloze pilletjes en drankjes in de gespecialiseerde handel vnl. vitamines en oligo- of spoorelementen (anti-oxydanten). Indien men weet dat diezelfde anti-oxydanten ruimschoots aanwezig zijn in alle rode wijn en in witte wijnen die op eik gerijpt zijn, dan is de keuze nochtans voor de hand liggend. Een volwaardige voeding en het drinken van twee à drie glazen (vooral rode) wijn per dag geven een afdoende bescherming.

In het kort: Wat is biologische wijn ( biowijn )?
Even enkele misvattingen uit de wereld helpen:
Tot voor een 50-tal jaar werden alle wijnen gemaakt volgens oude, biologische tradities (die nu nog steeds gevolgd worden).
• Men gebruikt geen kunstmeststoffen of chemische onkruidverdelgers, om zo de grond biologisch evenwichtig en organisch levend te houden.
• Men voorkomt ziektes door intensieve grondbewerking en gebruik van onder andere kruidenaftreksels.
• Bij de vinificatie voegt men geen stoffen toe zoals kleurverbeteraars, sulfieten of houtkrullen. De wijn rijpt door de natuurlijke gistcultuur van de druiven.
• Bij de biodynamische wijnbouw (die nog een stap verder gaat) wordt bovendien gebruik gemaakt van homeopathische bereidingen en houdt men rekening met kosmische cycli voor bewerken van grond en plant.
 


Biologische wijnen

We onderscheiden twee soorten. A. Biologische wijnen en B. Biologisch-dynamische wijnen. In de biologische en biodynamische wijnbouw wordt op twee fronten anders gewerkt dan in de reguliere wijnproductie. 1. In de wijngaard en 2. Tijdens het vinificatieproces.

Biologische wijnbouw - Biologisch-dynamische wijnbouw


In de biologisch-dynamische wijnbouw, die in Frankrijk momenteel in opkomst is, gaat men een stap verder dan bij de biologische manier van werken. Men houdt hier rekening met allerlei natuurkrachten en kosmische wetten. Een aantal wijnboeren hangt er allerlei verschillende levensbeschouwingen erop na, zoals de Antroposofie.

Bij een van de problemen waar de wijnbouwer zich voor geplaatst ziet, ongedierte, is de biologische wijnbouw vaak in het voordeel. Omdat deze, na jaren biologisch te hebben gewerkt een natuurlijk klimaat heeft gecreëerd waarbij de druivenstokken veel weerbaarder zijn geworden tegen schadelijke insecten. Indien men er voor gezorgd heeft door o.a. de beplanting rondom de wijngaard aantrekkelijk te maken voor vogels, heeft men er tevens voor gezorgd een natuurlijke vijand van de insecten in te schakelen. In de niet biologische wijnbouw gebruikt men insecticiden.
 'Over biologische wijn bestaan veel misverstanden', begint Vincent Helberg zijn inleiding op het boekje Biologische wijngids. Een van die misverstanden is de aanduiding 'biologische wijn'. Volgens de wet bestaan er geen biologische wijnen, wel biologische druiven. Biologische wijn is dus wijn van biologische druiven, waarop tijdens de teelt geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om bijvoorbeeld onkruid dood te spuiten.
Bron: volkskrant.nl
 Biologische wijn

Biologische wijn bestaat eigenlijk niet! Althans niet officieel. Wijnen met alternatieve aanduidingen, zoals ecologische, organische of biowijn bestaan al evenmin. Momenteel is er namelijk nog geen Europese regelgeving voor biologische wijn. De officiële naam van deze wijn is 'wijn, bereid uit biologisch geteelde druiven'. Gemakshalve zal hier toch het begrip 'biologische wijn' gebruikt worden.

Biologische wijn is een product dat zowel aan de definitie van wijn als aan de definitie van een biologisch levensmiddel moet voldoen. Het is een wijn die zowel in de primaire productie - lees: druiventeelt - als in de secundaire - de wijnbereiding - aan de geest van de biologische productiewijze voldoet.

Bij de bereiding van biologische wijn mogen bijvoorbeeld veel minder hulpmiddelen en vooral minder sulfiet worden gebruikt dan in conventionele wijn. Vooruitlopend op Europese wetgeving is in Nederland door Skal, de controleorganisatie voor biologische producten, een norm opgesteld voor biologische wijn.

Eigen sulfietnorm
Binnen de Europese landbouw zijn de regels voor biologische teelt van gewassen, en daarmee dus ook van druiven, al wel vastgelegd. Biologische landbouw houdt in dat producten met aandacht en zorg voor het milieu en dier zijn geteeld en geproduceerd, zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, toevoegingen of conserveermiddelen. Biologische teelt van druiven is dus mogelijk.

De verwerking van deze druiven tot wijn moet formeel alleen voldoen aan de algemene Europese normen, waardoor er net zoveel toevoegingen en conserveermiddelen mogen worden gebruikt als in conventionele wijn! De Skalnorm stelt echter wel strenge eisen ten aanzien van het sulfietgehalte. Het mag niet hoger zijn dan 50% van de Europese wettelijke norm.

Ook in biologische wijnen is gebruik van sulfiet vrijwel onvermijdelijk met hoog op stabiliteit. Wijn waaraan geen sulfiet wordt toegevoegd, loopt gevaar een ongewenste tweede vergisting te ondergaan. Ook is hun houdbaarheid minimaal en is het bijzonder moeilijk ze te transporteren. Geheel zwavelvrije wijnen bestaan niet. Zelfs zonder toevoeging van sulfiet van buitenaf bevat een wijn van nature een beetje sulfiet. Het ontstaat als bijproduct van de alcoholische gisting.

Keurmerken EKO en Demeter
Alle producten waarop de aanduiding 'biologisch' voorkomt op het etiket of in reclame, moeten in Nederland worden gecontroleerd door Skal, de controleorganisatie voor de biologische landbouw.

Producten die aan de Verordening voor biologische landbouw voldoen kunnen twee keurmerken krijgen: het EKO of het Demeter keurmerk. Het EKO keurmerk wordt gegeven door Skal en het Demeter keurmerk door de organisatie van biologisch-dynamische boeren.

EKO is afgeleid van ecologie, de wetenschap die zich bezighoudt met de onderlinge afhankelijkheidsrelaties tussen mens, dier en omgeving.

In de biologisch-dynamische landbouw wordt ook nog rekening gehouden met de krachten in de kosmos. De basis voor deze landbouwmethode werd in 1924 gelegd door de antroposoof Rudolf Steiner en uitgewerkt door Maria Thun. Producten die aan de daaraan verbonden regels voldoen, kunnen het Demeter keurmerk krijgen. De eisen die aan het Demeter keurmerk zijn verbonden zijn dus strenger dan die aan het EKO keurmerk.

Goede vooruitzichten
Hoewel biologische wijnen maar een betrekkelijk klein percentage van de markt vormen, zijn ze in Nederland wel volop te koop. Bovendien is hun aantal stijgende. Het zijn er inmiddels enkele honderden, afkomstig uit uiteenlopende landen als Chili, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

De vooruitzichten voor biologische wijnen zijn gunstig, mede dankzij de omstandigheid dat de vinificatie ervan de afgelopen jaren sterk verbeterd is. Zodoende zijn ze voor hun bestaansrecht niet meer aangewezen op louter idealisme, maar op een goede smaak.
Bron: wijninfo.nl

Over rode wijn en witte wijn

Rose, de zomerhit van 2013 rose-wijnen.nl

Even een dipje? wijntherapie.nl

Binnenkort onze wijnwebshop met vele wijnen uit de Provence